Bilimsel Yayınlar

BİLİMSEL YAYINLAR:

 • İnanç N, Akalın A, Saka M, Dağ B, Ülgenalp T, Dönmez S. Diyabetik Hastalarda Açlık Kan Şekeri, Kolesterol, Kan Basıncı Değerleri ile Beden Kitle İndeksi ve Bel Kalça Oranı Arasındaki İlişki. II. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi: ANKARA; 12/04/1995 – 14/04/1995
 • Şarbat G, Hüner G, Baykal T, Dönmez S, Ruiter J.P.N, Wanders R.J.A, Demirkol M. Neonatal Onset Succinyl-CoA: Acetoacetate Transferase Defiency Diagnosed at the Age of 2 Years. Journal of Inherited Metabolic Disease, 2000; 23(1):113
 • Şarbat G, Dolar O, Hüner G, Dönmez S, Gün F, Salman T, Demirkol M. Ağır Gastrointestinal Disfonksiyonlu Bir Gastroşizis Vakasında Nutrsiyonel Tedavi. IV. Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi: BURSA; 10/05/2000 – 13/05/2000
 • Özer I, Şarbat G, Hüner G, Dönmez S, Baykal T, Demirkol M. Evde ve Hastanede Enteral Beslenme: Sekiz Yıllık Deneyim. IV. Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi: BURSA; 10/05/2000 – 13/05/2000
 • Gülden H, Kuru N, Dönmez S, Şarbat G, Baykal T, Seçkin Y, Özer I, Baysal S, Demirkol M. Breast-feeding Experience in Phenylketonuria. VII. Asian European Workshop on Inborn Errors of Metabolism: ANTALYA; 18/09/2000 – 22/09/2000
 • Demirkol M, Tolunay B, Adrian S, Gülden H, Gamze Ş, Dönmez S, Baysal S, Böhles H. Diagnosis and Treatment of Organic Acidemias: Eight Years Experience in Istanbul. VII. Asian European Workshop on Inborn Errors of Metabolism: ANTALYA; 18/09/2000 – 22/09/2000
 • Demirkol M, Hüner G, Baysal T, Podskarbi T, Shin Y.S, Seçkin Y, Dönmez S, Han G, Lee B. Clinical and Biochemical Findings in 27 Late Diagnosed Patients with Homocystinuria. Journal of Inherited Metabolic Disease, 2001; 24(1): 48
 • Demirkol M, Hüner G, Kuru N, Dönmez S, Baykal T, Seçkin Y. Feasibility of Breast- feeding in Inborn Errors in Metabolism: Experience in Phenylketonuria. XVII. International Congress of Nutrition: VİENNA; 27/08/2001 – 31/08/2001
 • Hüner G, Demirkol M, Baykal T, Podskarbi T, Dönmez S, Seçkin Y, Shin Y.S. Galactosemia: Clinical Experience in Diagnosis and Treatment in Istanbul. VIII. Annual Asian European Workshop on Inborn Errors of Metabolism: VILNIUS; 08/09/2002 – 13/09/2002
 • Garibağaoğlu M, Dönmez S, Mergen Ö, Saydam R, Hasbay A. Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Durumu. IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: ANTALYA; 02/04/2003 – 05/04/2003
 • Dönmez S, Demirkol M, Karaağaoğlu N, Baykal T, Hüner G, Kuru N, Seçkin Y, Karaağaoğlu E. Erken Tedavi Başlanan Okul Öncesi Klasik Fenilketonürili Çocukların Beslenme Durumu. IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: ANTALYA; 02/04/2003 – 05/04/2003
 • Dönmez S, Hüner G, Baykal T, Seçkin Y, Demirkol M. Mut- Metilmalonik Asidemide (MMA) Anne Sütü ile Beslenme Uygulaması. VII. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi: SİVAS; 11/06/2003 – 14/06/2003
 • Çardak Ö, Hüner G, Dönmez S, Demirkol M, Özlem S, Gün F, Sökücü S, Salman S. Doğumsal ve Metabolik Hastalıklarda Perkütan Endoskopik Gastrostomi Uygulaması. VII. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi: SİVAS; 11/06/2003 – 14/06/2003
 • Dönmez S, Demirkol M, Karaağaoğlu N, Baykal T, Hüner G, Kuru N, Seçkin Y. Okul Öncesi Fenilketonürili Hastaların Beslenme, Büyüme ve Gelişme Durumunun Sağlıklı Kardeşleri ile Karşılaştırılması. VII. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi: SİVAS; 11/06/2003 – 14/06/2003
 • Çardak Ö, Dönmez S, Hüner G, Demirkol M, Özlem S. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda Yaşayan Kistik Fibrozlu Bir Vaka Işığında Perkütan Endoskopik Gastrostominin Beslenme Tedavisine Katkısı. VII. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi: SİVAS; 11/06/2003 – 14/06/2003
 • Yıldız E, Hüner G, Dönmez S, Baykal T, Seçkin Y, Demirkol M. Glikojen Depo Hastalığı (GDH) Tip IA ve Tip III Karşılaştırması: 14 Yıllık Deneyim. VII. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi: SİVAS; 11/06/2003 – 14/06/2003
 • Hancerli S, Parman T, Dönmez S, Hüner G, Demirkol M. Vaka Sunumu: Anoreksiya Nervosa Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım. VII. Uluslararası Katılımlı Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi: SİVAS; 11/06/2003 – 14/06/2003
 • Dönmez S, Demirkol M, Karaağaoğlu N, Baykal T, Hüner G, Kuru N, Seçkin Y. Nutrition Growth and Development of Pre-school Classical Pheynylketonuria (PKU) Patients and Siblings. IX. International Congress on Inborn Errors of Metabolism: BRISBANE; 02/09/2003 – 06/09/2003
 • Hüner G, Dönmez S, Baykal T, Demirkol M. Breast-feeding Experience in Inborn Errors of Metabolism Other Than Pheynylketonuria (PKU). IX. International Congress on Inborn Errors of Metabolism: BRISBANE; 02/09/2003 – 06/09/2003
 • Demirkol M, Hüner G,Baykal T, Kuru N, Dönmez S, Seçkin Y. Problem Solving in Inborn Errors of Metabolism (IEM): Fifteen Years Experience in Newborn Screening, Diagnosis and Therapy in Istanbul. IX. International Congress on Inborn Errors of Metabolism: BRISBANE; 02/09/2003 – 06/09/2003
 • Seçkin Y, Oktay A, Demirkol M, Hüner G, Kuru N, Dönmez S, Baykal T. Nutritional Education Program for 4-6 Year Group Children with Pheynylketonuria (PKU). IX. International Congress on Inborn Errors of Metabolism: BRISBANE; 02/09/2003 – 06/09/2003
 • Baş M, Dönmez S. Ağırlık Yönetim Programı ve Sonrasında Yeme Kontrolündeki Öz Yeterlilik ve Bazı Psikolojik Faktörlerdeki Değişimler. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: ANKARA; 12/04/2006 – 15/04/2006
 • Elmacıoğlu F, Dönmez S, Sunter A, Asal C, Pekşen Y. Sağlıklı Beslenme Bilgisi Edinmede Eğitimin Etkisi. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: ANKARA; 12/04/2006 – 15/04/2006
 • Elmacıoğlu F, Dönmez S, Asal C, Atayata F. Evaluation of the Training of a Private Company. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: ANKARA; 12/04/2006 – 15/04/2006
 • Baş M, Dönmez S. Self-Efficacy and Restrained Eating in Relation to Weight Loss Among Overweight Men and Women in Turkey. Appetite, 2009; 52(1):209-216.
 • Dönmez S, Baş M. Ağırlık Yönetiminde Diyet Efsanelerinin Değerlendirilmesi. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi: İSTANBUL; 14/04/2010 – 18/04/2010